Plattvalsad tråd 
Mellanglödgat utförande, DC 01, rundad kant, i ring
Vi riktar och klipper enligt önskemål.

dimension   SEK/kg
15 x 2 mm   8,60
25 x 2 mm   8,80
30 x 3 mm   9,90
20 x 4 mm   8,00
40 x 4 mm   8,60
12 x 6 mm   8,60
20 x 6 mm   8,60 
30 x 6 mm   8,80

Plattvalsad tråd
Hårdvals. utförande, DC 01, i ring

dimension   SEK/kg
18 x 4 mm   6,60
20 x 2 mm   8,60
20 x 2,35 mm 5,60

Leverereas, fritt Oskarström