Unisteel AB

Vi är en modern och flexibel stålleverantör med stor branscherfarenhet.

Vårt kontor och lager finns på västkusten i Oskarström, 15 km från

Halmstad.

 

De allt större och snabbare förändringarna inom stålindustrin samt den

ständigt ökande konkurrensen ställer stora krav på oss som leverantör.

Och det med all rätt. Det är vår policy, att ständigt följa utvecklingen för

att kunna ge just er, den mest kostnadseffektiva lösningen på ert stålbehov.

 

Vårt internationella kontaktnät av leverantörer är därför många och

specialiserade inom olika områden. Vi samarbetar mycket nära med vissa

av dessa, vilka vi också exklusivt representerar i Sverige och i vissa fall i

hela Skandinavien.

 

Kvalitet

Unisteel AB är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000.

Vårt kvalitetsarbete är långsiktigt och fokuseras på kundens bästa i alla

led från kundkontakt till leverans.

I samarbete med kunder och leverantörer utvecklas produktsortimentet

samtidigt som kundkraven säkerställs.